fbpx

Pressemeddelelse: 

Nu bliver det lettere at starte virksomhed som ordblind

Det kan være svært at få succes i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, hvis man hører til gruppen af 400.000 danskere, der har ordblindhed. Vores samfund er i de fleste tilfælde indrettet til at fremme læse- og skrivefærdigheder samt formelle kvalifikationer, hvilket kan skabe udfordringer for ordblinde, selvom man besidder unikke evner og kompetencer. Derfor lanceres et nyt initiativ, der skal omsætte de mange unikke kompetencer til muligheder gennem iværksætteri. Ved at skabe sin egen virksomhed kan man finde en vej til at udnytte egne styrker, skabe sin egen tilværelse og bidrage til et inkluderende samfund for alle.

  • Iværksætteri kan give ordblinde en følelse af kontrol og autonomi. Når ordblinde iværksættere skaber deres egen virksomhed, er de ikke afhængige af andre til at give dem job eller muligheder.
     
  • Iværksætteri kan give ordblinde en mulighed for at udnytte deres unikke styrker. Ordblinde har ofte stærke kreative og problemløsende evner, som kan være værdifulde i iværksættermiljøet.
     
  • Iværksætteri kan være med til at skabe et mere inkluderende samfund.

 

Når ordblinde iværksættere har succes, kan de være med til at nedbryde fordomme om ordblindhed og inspirere endnu flere til at følge efter.

 

Projektet er initieret af Danske Iværksættere i samarbejde med Ordblindeforeningen og med støtte fra Tietgenfonden. Det lanceres som en landsdækkende indsats, der giver ordblinde mulighed for færdigheder, motivation og virkelyst til at skabe en virksomhed og styrke sine styrker som iværksættere.

 

Peter Kofler, formand for Danske Iværksættere udtaler:

Ordblinde har ofte styrker, der kan være nyttige i iværksættermiljøet. De bærer præg af karaktertræk båret af kreativitet og innovation. Med denne indsats forsøger vi at udnytte det potentiale, der skabes i samspillet mellem ordblindhed og iværksætteri, for på den måde at give ordblinde mulighed for at bruge deres styrker og udvikle nye færdigheder.”

 

Udlandet rykker hurtigere end Danmark

 

Ses der mod udlandet rykker de hurtigere på området – herunder bl.a. USA, England og Sverige – end Danmark på at italesætte og dokumentere ordblindhed som en styrke i iværksætteri. I USA viser forskning, at 35% af grundlæggere i USA har ordblindhed, mens tilsvarende tal ikke findes for Danmark. Indsatsen i Danmark vil følges tæt af professorer Laurine Keller (DTU) og Kim Klyver (SDU), der med deres omfattende erfaring og viden fra området vil følge projektet, erfaringsudveksle løbende og dermed være med til at skabe et solidt vidensgrundlag for, hvordan ordblinde iværksættere kan blive en værdifuld ressource i Danmark, som det allerede er kendt i andre lande.

 

Væk fra gammeldags kassetænkning

 

“Alle kan noget, og nogle kan rigtig meget mere, når de sættes i de rette rammer. Projektet bliver berigende for den enkelte deltager og en gevinst for samfundet med mere virkelyst og vækst. Danmark har brug for at en ny fortælling om neurodiverse iværksættere!” siger uddelingschef hos Tietgenfonden, Christine Paludan-Müller.

 

Det er derfor på tide, at vi i Danmark tænker ud af boksen og søger et paradigmeskifte, når vi skal skabe mere inkluderende rammer omkring iværksætteri. Vi skal styrke værktøjskassen med iværksætterkompetencer, så ordblinde kan fortsætte med at inspirere og drive forandring. Flere steder er man langt i anerkendelse af de styrker og kompetencer, som man bringer til bordet med ordblindhed. I fjor gjorde eksempelvis LinkedIn det muligt at tilføje “dyslexic thinking” som en kompetence på brugernes professionelle profiler.

 

Skip to content